فراخوانی فراخوانی ...

آژانس فلات پارس گیتی

شناسه آژانس : 879
نام مدیر آژانس : آقای کرم پور
تاریخ تاسیس : 1393/5/13
روزهای کاری : هر روز
تلفن : [نمایش] 02188511024
تلفن دیگر :
تلفن پشتیبان :
فکس:
موبایل مدیر :
نام پشتیبان آژانس :
موبایل پشتیبان : [نمایش] 09192339334
وب سایت:
ایمیل: a [at] yahoo.com
ایمیل پشتیبان:
کد پستی :
دفعات دیده شده : 3796
کاسپین 1398/4/10 تا 1398/4/31
3 شب
آژانس فلات پارس گیتی
هوایی 1397/8/26 تا 1397/8/28
2 شب
آژانس فلات پارس گیتی
اتوبوس VIP 1397/6/5 تا 1397/7/8
3 شب
آژانس فلات پارس گیتی
اتوبوس 25 نفره VIP 1396/10/7 تا 1396/10/30
3 شب و 4 روز
آژانس فلات پارس گیتی
قشم ایر 1396/10/5 تا 1396/10/30
3 شب و 4 روز
آژانس فلات پارس گیتی
هوایی 1396/8/22 تا 1396/8/24
2 شب
آژانس فلات پارس گیتی

ثبت دیدگاه