فراخوانی فراخوانی ...

آژانس دیرین گشت پارت

شناسه آژانس : 2158
نام مدیر آژانس : نادر علمی زاده
تاریخ تاسیس : 1397
روزهای کاری : شنبه تا پنجشنبه
تلفن : [نمایش] 02186087702
تلفن دیگر :
تلفن پشتیبان : [نمایش] 09335112350
فکس:
موبایل مدیر :
نام پشتیبان آژانس :
موبایل پشتیبان :
وب سایت:
ایمیل:
ایمیل پشتیبان:
کد پستی :
دفعات دیده شده :

شرح خدمات آژانس

  • تور داخلی
  • تور خارجی
ماهان 1397/10/11 تا 1397/11/30
6 شب
دیرین گشت پارت
4.900.000 تومان
ایرعربیا 1397/10/16 تا 1397/10/30
3 شب
دیرین گشت پارت
3.400.000 تومان
هوایی 1397/11/18 تا 1397/12/9
3 شب
دیرین گشت پارت
6.495.000 تومان
هوایی 1397/10/10 تا 1397/12/20
3شب
دیرین گشت پارت
2.295.000 تومان

ثبت دیدگاه