فراخوانی فراخوانی ...

آژانس سلام پرواز

شناسه آژانس : 1545
نام مدیر آژانس : مجید نجفی
تاریخ تاسیس :
روزهای کاری :
تلفن : [نمایش] 22221500
تلفن دیگر :
تلفن پشتیبان :
فکس: 22221500
موبایل مدیر : [نمایش] 09123834264
نام پشتیبان آژانس :
موبایل پشتیبان :
وب سایت: http://www.salamparvaz.com
ایمیل:
ایمیل پشتیبان:
کد پستی :
دفعات دیده شده : 936

شرح خدمات آژانس

  • مجری مستقیم تورهای داخلی و خارجی
زاگرس 1397/8/14 تا 1397/8/18
3 شب
سلام پرواز
ماهان 1397/7/28 تا 1397/8/4
3 شب
سلام پرواز
کاسپین 1397/7/20 تا 1397/7/27
4 شب
سلام پرواز
ماهان 1397/7/8 تا 1397/7/30
7 شب
سلام پرواز
ایران ایر 1397/7/7 تا 1397/7/14
3 شب
سلام پرواز
کیش ایر 1397/5/24 تا 1397/6/12
6 شب
سلام پرواز
اطلس گلوبال 1397/5/1 تا 1397/5/31
3 شب
سلام پرواز
زاگرس 1397/1/17 تا 1397/1/30
4 شب
سلام پرواز
ماهان 1396/9/13 تا 1396/10/15
7 شب
سلام پرواز

ثبت دیدگاه