فراخوانی فراخوانی ...
دریاچه سد سیهان

دریاچه سد سیهان


شما می توانید یک گردش کنار دریاچه سد سیهان داشته باشید و از غذاها ، دسر ها و نوشیدنی های محلی آنجا امتحان کنید و لذت ببرید. آنجا منطقه ای آرام و ساکت است.

شما می توانید یک گردش کنار دریاچه سد سیهان داشته باشید و از غذاها ، دسر ها و نوشیدنی های محلی آنجا امتحان کنید و لذت ببرید. آنجا منطقه ای آرام و ساکت است و اگر شما به دنبال رفع خستگی روزمره و استرس های زندگی شهری هستید حتما سری به اینجا بزنید و با تماشای دریاچه آرام، خستگی های خودتان را به در کنید.

دریاچه سد سیهان

اطلاعات گردشگری دریاچه سد سیهان اطلاعات گردشگری آدانا تور آدانا آدانا اطلاعات گردشگری ترکیه تور ترکیه ترکیه طلاتور طلا تور تور