فراخوانی فراخوانی ...

آژانس پارمیس سیر پارس

شناسه آژانس : 1551
نام مدیر آژانس : آقای وحید حیدری
تاریخ تاسیس :
روزهای کاری :
تلفن : 02126405757
تلفن دیگر :
تلفن پشتیبان :
فکس: 02126400265
موبایل مدیر : 09121099129
نام پشتیبان آژانس :
نام پشتیبان آژانس :
موبایل پشتیبان :
وب سایت: http://www.parmistravel.com/
ایمیل:
ایمیل پشتیبان:
کد پستی :
دفعات دیده شده : 234

شرح خدمات آژانس

امارات 1396/10/21 تا 1396/11/1
9 شب
پارمیس سیر پارس
این تور برگزار شده است