فراخوانی فراخوانی ...

آژانس آمیتیس بال پارس

شناسه آژانس : 1547
نام مدیر آژانس : علی شفیع بیک
تاریخ تاسیس :
روزهای کاری :
تلفن : 88532885
تلفن دیگر :
تلفن پشتیبان :
فکس: 88759456
موبایل مدیر :
نام پشتیبان آژانس :
نام پشتیبان آژانس :
موبایل پشتیبان :
وب سایت: http://www.amitistravel.com
ایمیل:
ایمیل پشتیبان:
کد پستی :
دفعات دیده شده : 43

شرح خدمات آژانس

آتا 1396/9/17 تا 1396/9/21
5 روز و 4 شب
آمیتیس بال پارس
465.000 تومان