فراخوانی فراخوانی ...

آژانس آمیتیس بال پارس

شناسه آژانس : 1547
نام مدیر آژانس : علی شفیع بیک
تاریخ تاسیس :
روزهای کاری :
تلفن : 88532885
تلفن دیگر :
تلفن پشتیبان :
فکس: 88759456
موبایل مدیر :
نام پشتیبان آژانس :
نام پشتیبان آژانس :
موبایل پشتیبان :
وب سایت: http://www.amitistravel.com
ایمیل:
ایمیل پشتیبان:
کد پستی :
دفعات دیده شده : 879

شرح خدمات آژانس

امارات 1397/3/10 تا 1397/3/17
7 شب
آمیتیس بال پارس
این تور برگزار شده است
امارات 1397/1/7 تا 1397/1/16
9 شب
آمیتیس بال پارس
این تور برگزار شده است
آتا 1396/9/17 تا 1396/9/21
5 روز و 4 شب
آمیتیس بال پارس
این تور برگزار شده است