فراخوانی فراخوانی ...

آژانس بهار پرستوها

شناسه آژانس : 1546
نام مدیر آژانس : بهاره حسینی بنی جمالی
تاریخ تاسیس :
روزهای کاری :
تلفن : 88797979
تلفن دیگر :
تلفن پشتیبان :
فکس: 88780872
موبایل مدیر : 09377514465
نام پشتیبان آژانس :
نام پشتیبان آژانس :
موبایل پشتیبان :
وب سایت: http://www.bahareparastouha.com
ایمیل:
ایمیل پشتیبان:
کد پستی :
دفعات دیده شده : 289

شرح خدمات آژانس

  • اجرای حرفه ای تورهای ترکیبی جنوب شرق آسیا : بالی / تایلند / مالزی / سنگاپور / مالزی سنگاپور / مالدیو با پرواز قطری و امارات
امارات 1397/3/10 تا 1397/3/25
8 شب
بهار پرستوها
این تور برگزار شده است
امارات 1397/1/24 تا 1397/2/8
8 شب
بهار پرستوها
این تور برگزار شده است
قطر ایرویز 1396/8/10 تا 1396/8/30
7 شب
بهار پرستوها
این تور برگزار شده است