فراخوانی فراخوانی ...

آژانس سلام پرواز

شناسه آژانس : 1545
نام مدیر آژانس : مجید نجفی
تاریخ تاسیس :
روزهای کاری :
تلفن : 22221500
تلفن دیگر :
تلفن پشتیبان :
فکس: 22221500
موبایل مدیر : 09123834264
نام پشتیبان آژانس :
نام پشتیبان آژانس :
موبایل پشتیبان :
وب سایت: http://www.salamparvaz.com
ایمیل:
ایمیل پشتیبان:
کد پستی :
دفعات دیده شده : 275

شرح خدمات آژانس

  • مجری مستقیم تورهای داخلی و خارجی
زاگرس 1397/1/17 تا 1397/1/30
4 شب
سلام پرواز
این تور برگزار شده است
ماهان 1396/9/13 تا 1396/10/15
7 شب
سلام پرواز
این تور برگزار شده است